Zapewniam cię, że dobry Bóg jest lepszy niż myślisz.

święta Teresa od Dzieciątka Jezus

Dzień skupienia 8.12.

Niepokalana!

8 grudnia 2018

Kolejny raz w dniu 8 grudnia, domu Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus w Sopocie spotykały się kobiety. W dniu wyjątkowym i szczególnym, ponieważ w święto Maryi Niepokalanej.

Na powitanie, po kawie posłuchałyśmy ojca Jana Koniora SJ, mówiącego o tym, jak być kobietą na wzór Niepokalanej. Propozycja bycia „kontemplatyczką” - wpatrzoną w Maryję była piękną inspiracją do spoglądania na kobiecość realizowaną przez Matkę Bożą. Kontemplacja różańca jest tu okazją do budowania ciszy, w której można rozmawiać z Nią. Jak stwierdził ojciec Jan, nie ma Słowa bez ciszy. Stąd warto zapraszać Boga do każdej codziennej czynności, do każdej rozmowy. Uwielbiać Boga w ciszy i słuchać sercem. Ponieważ Chrystus jest tym, który jednoczy, poprzez Eucharystię, to cisza staje się sposobnością do budowania tej jedności. I również w tej ciszy można budować dialog z Maryją, zaprzyjaźniać się z nią. Wreszcie ojciec Jan wracał do filozofii ojców pustyni ukazując znaczenie porannych myśli, które warto kierować ku Bogu i tworzyć spójny obraz siebie jako kobiety w przestrzeni myśli, uczynków i emocji. Pomocnym w osiąganiu tego stanu jest praktyka prowadzenia dziennika uczuć, codziennego rachunku sumienia. I wreszcie, idea śpieszenia się z miłością – na przekór czasom – śpieszyć się by dawać miłość, jak Maryja Niepokalana, która zraz po Zwiastowaniu podążyła do Elżbiety, by dzielić się miłością, którą niosła pod sercem.

Po konferencji, wspólnie uczestniczyłyśmy w godzinie łaski, adorując Pana Jezusa w kaplicy i jednocząc na modlitwie. W części kolejnej pracowałyśmy warsztatowo dzieląc się w grupach własnym doświadczeniem i świadectwem życia w obecności Matki Bożej. Szczególnie bliskie okazały się kwestie związane z realizacją kobiecości w kontekście wartości chrześcijańskich (prawda, dobro, pokój, świętość, łaska, miłość sprawiedliwość), trudności w realizowaniu zadania bycia kobietą z Boga, Boga i dla Boga oraz refleksje o uczeniu się od Niepokalanej w codziennym życiu, pragnienia upodabniania się do Niej i bycia jej rycerką. Czas ten był wyjątkowo twórczy i aktywny, wywoływał chęć dzielenia się tym, jak można spoglądać na kobiecość wbrew utartym czy wręcz medialnie i politycznie narzuconym wizjom.

Tradycyjnie, odbyły się nieszpory i msza święta w intencji złożonych próśb uczestniczek. I pyszne posiłki przy jednoczącym stole.

Chcę wracać do tego Domu.


Człowiek, niezależnie od tego, kim jest, czym się zajmuje, jak żyje czy ile ma lat, POTRZEBUJE BOGA.

Pragnienie, aby każdy człowiek poznał Boga osobiście; by jak nigdy dotąd doświadczył Jego miłości, stanął z Nim twarzą w Twarz; poczuł się przyjęty, obdarowany Jego uprzedzającym miłosierdziem, stało się początkiem poszukiwania i tworzenia w naszych domach przestrzeni oraz różnorodnych form sprzyjających takiemu spotkaniu.

Owocem tych poszukiwań stały się REKOLEKCJE, DNI SKUPIENIA czy DNI MODLITWY, których celem jest wyjście naprzeciw człowieczym tęsknotom i pragnieniom spotkania w swoim życiu żywego, prawdziwego Boga.

Oczywiście JEŚLI CHCESZ

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.092365980148315