Zapewniam cię, że dobry Bóg jest lepszy niż myślisz.

święta Teresa od Dzieciątka Jezus

Łódź 18.02.

18 lutego 2017

„Bóg pozwalał mi zawsze pragnąć tego, co chciał mi dać”

św. Teresa z Lisieux

W dniu 18.02 w domu prowincjalnym w Łodzi miał miejsce kolejny dzień skupienia dla dziewcząt 18+. Jego temat brzmiał: „Boże natchnienia a moje pragnienia”. W pomyślnym przebiegu dnia pomagali: O. Tomasz Rydzewski OCD, s. Łucja CSCIJ i s. Cordis CSCIJ.

Zaproponowane przez s. Łucję warsztaty miały na celu dostrzeżenie tego, jak Bóg mówi do każdego człowieka, gdzie możemy rozpoznawać Jego natchnienia oraz jak wydobywać z własnego wnętrza pragnienia serca i je realizować w codziennym życiu. O. Tomasz w konferencjach podkreślił wartość poznawania w podejmowaniu relacji. „Poznanie Boga jest poznaniem miłości, bo Bóg jest MIŁOŚCIĄ. Każdy, kto poznaje miłość i z miłości do ludzi wypełnia swoje powołanie, ten poznaje również Boga. Jest to też kierowanie się miłością wobec bliźnich i wobec samego siebie”. Ojciec zwrócił uwagę na metody rozeznawania, które są niezmienne w poszukiwaniu woli Boga względem nas. Zauważył, że „poza nielicznymi wyjątkami, zgodności z wolą Bożą nie da się stwierdzić bez pomocy z zewnątrz. Osąd naszego rozeznania musi być poddany weryfikacji drugiej osoby. Może to być spowiednik, kierownik duchowy, przyjaciel”. Rozeznawanie nie dotyczy wyłącznie życiowego powołania, ale także codziennych wyborów, w których wybieramy większe dobro. Należy obserwować swoje serce, by poddawać je konfrontacji i w wierze podążać za Bogiem. S. Cordis poprowadziła spotkanie ze Słowem Bożym, w którym mogliśmy wsłuchać się w Słowo i podzielić się tym, co najbardziej trafia do naszego serca.

Zwieńczeniem całego dnia była wspólna Eucharystia, sprawowana w intencji: o rozeznanie powołania dla osób młodych i dar rozeznania w czynieniu dobra dla kroczących drogą powołania. Spotkanie we Mszy świętej umocniło nasze więzi, bo połączyła nas wspólna, a jedyna i niepowtarzalna miłość Boga względem nas.

Bogu niech będą dzięki za wspólnie przeżyty czas, za spotkanie z Bogiem w Słowie, adoracji i Eucharystii, za wymianę doświadczeń i radości Ojca i każdej z Was!


Człowiek, niezależnie od tego, kim jest, czym się zajmuje, jak żyje czy ile ma lat, POTRZEBUJE BOGA.

Pragnienie, aby każdy człowiek poznał Boga osobiście; by jak nigdy dotąd doświadczył Jego miłości, stanął z Nim twarzą w Twarz; poczuł się przyjęty, obdarowany Jego uprzedzającym miłosierdziem, stało się początkiem poszukiwania i tworzenia w naszych domach przestrzeni oraz różnorodnych form sprzyjających takiemu spotkaniu.

Owocem tych poszukiwań stały się REKOLEKCJE, DNI SKUPIENIA czy DNI MODLITWY, których celem jest wyjście naprzeciw człowieczym tęsknotom i pragnieniom spotkania w swoim życiu żywego, prawdziwego Boga.

Oczywiście JEŚLI CHCESZ

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
99 0.093439102172852