Rozumiem i wiem z własnego doświadczenia, "że królestwo Boże jest w nas". Nigdy nie słyszałam Jego głosu, ale czuję, że jest On we mnie w każdej chwili, że mną kieruje i daje mi natchnienia, co powinnam mówić lub czynić.

święta Teresa od Dzieciątka Jezus

Łódź 18.02.

18 lutego 2017

„Bóg pozwalał mi zawsze pragnąć tego, co chciał mi dać”

św. Teresa z Lisieux

W dniu 18.02 w domu prowincjalnym w Łodzi miał miejsce kolejny dzień skupienia dla dziewcząt 18+. Jego temat brzmiał: „Boże natchnienia a moje pragnienia”. W pomyślnym przebiegu dnia pomagali: O. Tomasz Rydzewski OCD, s. Łucja CSCIJ i s. Cordis CSCIJ.

Zaproponowane przez s. Łucję warsztaty miały na celu dostrzeżenie tego, jak Bóg mówi do każdego człowieka, gdzie możemy rozpoznawać Jego natchnienia oraz jak wydobywać z własnego wnętrza pragnienia serca i je realizować w codziennym życiu. O. Tomasz w konferencjach podkreślił wartość poznawania w podejmowaniu relacji. „Poznanie Boga jest poznaniem miłości, bo Bóg jest MIŁOŚCIĄ. Każdy, kto poznaje miłość i z miłości do ludzi wypełnia swoje powołanie, ten poznaje również Boga. Jest to też kierowanie się miłością wobec bliźnich i wobec samego siebie”. Ojciec zwrócił uwagę na metody rozeznawania, które są niezmienne w poszukiwaniu woli Boga względem nas. Zauważył, że „poza nielicznymi wyjątkami, zgodności z wolą Bożą nie da się stwierdzić bez pomocy z zewnątrz. Osąd naszego rozeznania musi być poddany weryfikacji drugiej osoby. Może to być spowiednik, kierownik duchowy, przyjaciel”. Rozeznawanie nie dotyczy wyłącznie życiowego powołania, ale także codziennych wyborów, w których wybieramy większe dobro. Należy obserwować swoje serce, by poddawać je konfrontacji i w wierze podążać za Bogiem. S. Cordis poprowadziła spotkanie ze Słowem Bożym, w którym mogliśmy wsłuchać się w Słowo i podzielić się tym, co najbardziej trafia do naszego serca.

Zwieńczeniem całego dnia była wspólna Eucharystia, sprawowana w intencji: o rozeznanie powołania dla osób młodych i dar rozeznania w czynieniu dobra dla kroczących drogą powołania. Spotkanie we Mszy świętej umocniło nasze więzi, bo połączyła nas wspólna, a jedyna i niepowtarzalna miłość Boga względem nas.

Bogu niech będą dzięki za wspólnie przeżyty czas, za spotkanie z Bogiem w Słowie, adoracji i Eucharystii, za wymianę doświadczeń i radości Ojca i każdej z Was!


Człowiek, niezależnie od tego, kim jest, czym się zajmuje, jak żyje czy ile ma lat, POTRZEBUJE BOGA.

Pragnienie, aby każdy człowiek poznał Boga osobiście; by jak nigdy dotąd doświadczył Jego miłości, stanął z Nim twarzą w Twarz; poczuł się przyjęty, obdarowany Jego uprzedzającym miłosierdziem, stało się początkiem poszukiwania i tworzenia w naszych domach przestrzeni oraz różnorodnych form sprzyjających takiemu spotkaniu.

Owocem tych poszukiwań stały się REKOLEKCJE, DNI SKUPIENIA czy DNI MODLITWY, których celem jest wyjście naprzeciw człowieczym tęsknotom i pragnieniom spotkania w swoim życiu żywego, prawdziwego Boga.

Oczywiście JEŚLI CHCESZ

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.18429279327393