O, jak dobry jest Dobry Bóg. On dostosowuje doświadczenia do sił, które nam daje.

święta Teresa od Dzieciątka Jezus

Teraz jest czas... Wielki Post 2016

10 lutego 2016

Teraz właśnie jest czas łaskawości, teraz właśnie jest dzień zbawienia!
/1 Kor 6, 2/

Przeczytaj jeszcze raz to zdanie powyżej…

… i szczerze powiedz, czy w taki sposób postrzegasz Wielki Post, który dzisiaj rozpoczęliśmy jako dzieci Kościoła, założonego przez ukrzyżowanego Zbawiciela.

Czy w ostatnich dniach myśląc o zbliżającym się Poście, myślałeś o nim jako czasie upragnionym, wyczekiwanym?
Bo, doprawdy, takim właśnie jest!

Pan daje Ci post, WIELKI POST, aby z powrotem uczynić Cię wolnym dzieckiem i dziedzicem swojego Królestwa.
Daje Ci post, aby rozerwać krępujące Cię kajdany zła i grzechu.
On chce  wyzwolić to, co w Tobie jest uciemiężone.
Chce połamać wszelkie jarzmo, które Cię krępuje, nawet jeśli sama je sobie nałożyłaś.
Wreszcie, chce swoim Ciałem nakarmić Cię jak głodnego chlebem /por. Iż 58, 6-8/ i zakryć Twoją nagość szatą swej hojnej łaski.

Czy nie jest to czas łaski i nadziei?

Czy nie jest to czas powrotu i radości?

Oto Twój Bóg za Ciebie stał się grzechem, abyś Ty stała się w Nim wolna od grzechu!

Wróć do Niego całym swym sercem i chodź w światłości…

 


Człowiek, niezależnie od tego, kim jest, czym się zajmuje, jak żyje czy ile ma lat, POTRZEBUJE BOGA.

Pragnienie, aby każdy człowiek poznał Boga osobiście; by jak nigdy dotąd doświadczył Jego miłości, stanął z Nim twarzą w Twarz; poczuł się przyjęty, obdarowany Jego uprzedzającym miłosierdziem, stało się początkiem poszukiwania i tworzenia w naszych domach przestrzeni oraz różnorodnych form sprzyjających takiemu spotkaniu.

Owocem tych poszukiwań stały się REKOLEKCJE, DNI SKUPIENIA czy DNI MODLITWY, których celem jest wyjście naprzeciw człowieczym tęsknotom i pragnieniom spotkania w swoim życiu żywego, prawdziwego Boga.

Oczywiście JEŚLI CHCESZ

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.093438863754272