Przyjmuję wszystko, co niesie dzień, prosząc tylko Boga, by mi udzielał potrzebnych umiejętności.

święta Teresa Benedykta od Krzyża

Formacja

 

Powołanie na drogę rad ewangelicznych rodzi się z wewnętrznego spotkania z miłością Chrystusa.
Spotkanie z tą miłością staje się czymś na wskroś osobistym.
Wezwanie Boga odwołuje się zawsze do ludzkiej wolności.
Chrystus mówi: "Jeśli chcesz..."

/święty Jan Paweł II/

 

Odpowiedzią na miłość jest podjęcie drogi ku zjednoczeniu
z umiłowanym nade wszstko Bogiem.

Ten proces, rozłożony w czasie, nazywamy FORMACJĄ.

Ponieważ głównym celem formacji do życia zakonnego jest "zanurzenie w Bożym doświadczeniu", przechodzi ona kolejne etapy, ale tu na ziemi nigdy się nie kończy.

Formacja w naszym Zgromadzeniu dokonuje się w kilku etapach.

 

ASPIRAT

Jest pierwszym etapem formacji. Trwa nie dłużej niż dwa miesiące (Kroczyce).

Aspirantki spędzają ten czas przed klauzurą, choć łączą się ze wspólnotą,
do której chce należeć w modlitwie, pracy i odpoczynku.
Aspirantka przygląda się wspólnocie, a wspólnota przygląda się jej.

Jest to czas zadania sobie na nowo pytań o to, kim jest dla mnie Jezus; o motywacje podjętej decyzji;
o to, czego spodziewam się po życiu zakonnym...
Jest to także czas zmagania się z tęsknotą, bo przecież jest się już na dobre poza domem rodzinnym.


 POSTULAT

 

W czasie postulatu kandydatkom umożliwia się głębsze rozpoznanie powołania
poprzez lepsze poznanie siebie i instytutu zakonnego.
W Karmelu Dzieciątka Jezus postulantki zostają wprowadzone w charyzmat Zgromadzenia,
ucząc się postępować w duchu i drodze dziecięctwa Bożego zgodnie z Ewangelią
i praktyką życia św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Postulat zasadniczo trwa rok i odbywa się w domu formacyjnym.

Dom postulatu jest wspólny dla wszystkich prowincji (Balice). 

 

NOWICJAT 

 

Czas nowicjatu jest okresem pełnego wprowadzenia w życie zakonne;
zmierza on do głębszego poznania powołania, właściwego dla Karmelu Dzieciątka Jezus. 

Siostry nowicjuszki doświadczają sposobu życia karmelitanki. 
Mają możliwości uformowania umysłu i serca w duchu dziecięctwa Bożego oraz potwierdzenia swoich intencji.

Nowicjat jest niezastąpionym i szczególnym okresem formacji, ponieważ nowicjuszka
poprzez specyficzny styl życia instytutu zaczyna dawać osobistą odpowiedz na powołanie Chrystusa.

Jest to czas poznania i utożsamienia się z tym, co powołanie karmelitańskie uważa za główne i nieodzowne
w rozwoju doskonałej miłości i zjednoczenia się z Bogiem przez miłość.

 Dom nowicjatu jest wspólny dla wszystkich prowincji (Łódź).

 

 

JUNIORAT

W naszym Zgromadzeniu składa się śluby zakonne czasowe i wieczyste.

Okres ślubów czasowych trwa 5 lat i nazwany jest junioratem, czyli okresem profesji czasowej,
po którym następuje profesja wieczysta.

W czasie junioratu formacja zmierza do prowadzenia głębiej życia właściwego dla Zgromadzenia
oraz pełniejszego i aktywnego wprowadzenia w coraz doskonalszą realizację jego misji w Kościele świętym.

Jest to czas dalszej formacji zarówno życia duchowego,
jak i odpowiedniego kształcenia i przygotowania praktycznego do apostolstwa i zadań
właściwych dla naszego Zgromadzenia.

 

 

ŚLUBY WIECZYSTE 2008

 

 

 
 

 


Człowiek, niezależnie od tego, kim jest, czym się zajmuje, jak żyje czy ile ma lat, POTRZEBUJE BOGA.

Pragnienie, aby każdy człowiek poznał Boga osobiście; by jak nigdy dotąd doświadczył Jego miłości, stanął z Nim twarzą w Twarz; poczuł się przyjęty, obdarowany Jego uprzedzającym miłosierdziem, stało się początkiem poszukiwania i tworzenia w naszych domach przestrzeni oraz różnorodnych form sprzyjających takiemu spotkaniu.

Owocem tych poszukiwań stały się REKOLEKCJE, DNI SKUPIENIA czy DNI MODLITWY, których celem jest wyjście naprzeciw człowieczym tęsknotom i pragnieniom spotkania w swoim życiu żywego, prawdziwego Boga.

Oczywiście JEŚLI CHCESZ

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
95 0.091447830200195