Przyjmuję wszystko, co niesie dzień, prosząc tylko Boga, by mi udzielał potrzebnych umiejętności.

święta Teresa Benedykta od Krzyża

Rozeznawanie powołania

 

 

 Czym jest Powołanie?
Jest wewnętrznym wezwaniem łaski, 
które zapada w duszę jak ziarno, aby w niej dojrzewać.

Jan Paweł II, 14.12.1980

 

 

Powołanie to tajemnica.
Tajemnica działania samego Boga w ludzkiej duszy.

Tajemnica pomiędzy Bogiem a każdym człowiekiem osobiście, bowiem Bóg dla każdego ma indywidualny plan;
propozycję do wspólnego przejścia drogi życia.

Powołanie to dar samego Boga, pojawiający się w pewnym momencie życia,
który w tym darze pragnie nadać życiu człowieka nowy sens, nową jakość, nowy kierunek…

 

 

 TO BÓG POWOŁUJE.

Do człowieka należy odpowiedź i decyzja… 

 

 

Powołanie kwitnie w miłości - miłości, która zachwyca, ogarnia najgłębsze pragnienia, dotyka źródeł, wzbudza pragnienie daru. Rodzi się jako odpowiedź miłości dana Bogu, który ofiarowuje się w darze bez zastrzeżeń, odpowiedź dana miłości darmowej, której się nie posiada, lecz się ją otrzymuje.

Taka dynamika szukania i połączenia jest procesem, który nigdy nie dopełnia się całkowicie. Przed osobą powołaną otwiera się droga nawrócenia i modlitwy, w której ma zamieszkać. Pragnienie staje się wówczas przemianą i oczyszczeniem, pochwałą i formą Piękna, które przyciąga i jednoczy, tajemnicą, w której ma zamieszkać.
/z dokumentu do osób konsekrowanych o śladach Piękna Kontemplujcie/.

Wszyscy jesteśmy wezwani do życia radami, zawartymi w Ewangelii – ona zobowiązuje wszystkich,
którzy chcą kroczyć za Jezusem.

Rzecz w tym, aby rozeznać, w jaki sposób Bóg chce, abyś Ty to czyniła;
to znaczy: w jaki sposób, w jakiej formie Ty życia masz kochać i naśladować Jezusa?

Ze strony człowieka powołanie jawi się jako głębokie pragnienie serca, by na ten dar, zaproszenie Boga odpowiedzieć całym sobą; całym swoim życiem.

Powołany czuje w swym sercu, że poza Bogiem nie ma dla niego dobra (por. Ps 16, 2);
że nic poza NIM SAMYM nie jest w stanie zaspokoić ogromu jego pragnień oraz tęsknot.

PRAGNIENIE I TĘSKNOTA istnieją obok siebie i domagają się spełnienia.

Rozeznawanie powołania nie opiera się na prostych podpowiedziach przychodzących z zewnątrz. Chodzi w nim raczej o ustawienie wewnętrznej busoli, która umożliwi w każdej życiowej sytuacji odkrycie najlepszej z dróg.
W najnowszej adhortacji o powołaniu do świętości papież Franciszek pyta: „Jak rozpoznać, czy coś pochodzi od Ducha Świętego, czy pochodzi z ducha tego świata lub z ducha diabła?”. Ojciec Święty udziela następującej odpowiedzi: „Jedynym sposobem jest rozeznanie, które wymaga nie tylko dobrej zdolności rozumowania lub zdrowego rozsądku, ale jest także darem, o który należy prosić” (Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate 166).

Tym, kto ma plan na nasze życie i wie, czego naprawdę potrzebujemy, jest Bóg. Ten, który nas stworzył i zna nas lepiej niż my sami siebie, jest więc najwłaściwszym Adresatem pytania o to, jaką drogę wybrać w konkretnej sytuacji. Bóg jest obecny w swoim Słowie, dlatego w rozeznawaniu powołania konieczne jest spotkanie z Biblią. Papież Benedykt XVI napisał: „W młodości pojawiają się nieodparte i szczere pytania na temat sensu własnego życia i tego, jaki kierunek nadać swojej egzystencji. Na te pytania tylko Bóg potrafi dać prawdziwą odpowiedź. (…) (Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini 104).
/z Listu Pasterskiego z okazji VIII Tygodnia Wychowania 2018 roku/
 

 

Powołanie to głos Boga w duszy; głos, który woła, przynagla, nie daje odpocząć ani się niczym zagłuszyć.

To pragnienie życia w Bogu, z Bogiem i przez Boga; w ofierze z siebie dla Niego – jedynej Miłości – oraz braci i sióstr, do których On pośle.

Aby rozpoznać głos wołającego Boga trzeba trwać przy Chrystusie (niezbędna osobista modlitwa)
słuchać Jego Słowa (Pismo św., sakramenty, Eucharystia) oraz prosić o wrażliwość na Jego działanie.

W procesie rozeznawania pomocne jest także towarzyszenie kogoś doświadczonego na drogach Bożych – duchowego kierownika, który poprowadzi, podpowie kierunek, pomoże odczytać znaki.

Wybór jednak ostatecznie zawsze należy do Ciebie…

PÓJDZIESZ ZA WEZWANIEM, JEŚLI TYLKO ZECHCESZ...

 
 
MODLITWA O ROZEZNANIE POWOŁANIA
Boże, przenikasz i znasz mnie.
Stworzyłeś mnie dla szczęścia,
Pomóż mi je odnaleźć.
Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrała to,
Co dla mnie zamierzyłeś
Jeszcze w łonie mej matki.
Chcę być Tobie posłuszna we wszystkim.
Pójdę, gdzie mnie poślesz.
Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz
I chcesz mojego dobra.
Prowadź mnie po Twoich ścieżkach. Amen.
 

Człowiek, niezależnie od tego, kim jest, czym się zajmuje, jak żyje czy ile ma lat, POTRZEBUJE BOGA.

Pragnienie, aby każdy człowiek poznał Boga osobiście; by jak nigdy dotąd doświadczył Jego miłości, stanął z Nim twarzą w Twarz; poczuł się przyjęty, obdarowany Jego uprzedzającym miłosierdziem, stało się początkiem poszukiwania i tworzenia w naszych domach przestrzeni oraz różnorodnych form sprzyjających takiemu spotkaniu.

Owocem tych poszukiwań stały się REKOLEKCJE, DNI SKUPIENIA czy DNI MODLITWY, których celem jest wyjście naprzeciw człowieczym tęsknotom i pragnieniom spotkania w swoim życiu żywego, prawdziwego Boga.

Oczywiście JEŚLI CHCESZ

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
95 0.081478834152222